Powstała koncepcja zagospodarowania Parku

Z funduszy sołectwa Lubomyśl powstała koncepcja możliwych sposobów zagospodarowania Parku. Na dokumentacji widać zaprojektowane alejki parkowe, siedziska, urządzenia rekreacyjne i wiele innych pomysłów. Jeśli tylko pozwolą finanse to w ciągu kilku najbliższych lat dokument będzie wdrażany w życie, aby nasz Park stał się jeszcze piękniejszy.