Podmioty gospodarcze

Lp. nazwa firmy / adres Czym się zajmują?
1 Andrzej Jędrzejczyk
Lubomyśl 34
NIP 9281817707
Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2 ARTUR Artur Jurec
Lubomyśl 23A
NIP 9281777793
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
3 Barbara Owad
Lubomyśl 68
NIP 9281109703
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
4 Damian Czuczwara
Lubomyśl 60
NIP 9281816398
Działalność pogotowia ratunkowego
5 JAN-MET Grzegorz Janiak
Lubomyśl 6
NIP 9281426119
Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
6 BUDOWLANIEC
Jarosław Jędrzejewski
Lubomyśl 14A
NIP 9281700709
Specjalistyczne roboty budowlane
7 WELD Kazimierz Ratajczak
Lubomyśl 45
NIP 9281916705
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
8 Klaudia Jachira
Lubomyśl 50a
NIP 9282065712
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
9 KONSTRUKCJE I POKRYCIA DACHOWE
Krystian Kozaczewski
Lubomyśl 34
NIP 9281932130
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
10 Paweł Buganik
Lubomyśl 29
NIP 9281788414
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
11 Paweł Polański
Lubomyśl 53
NIP 9281832440
Transport drogowy towarów
12 POMIARY GEODEZYJNE Mateusz Najdek
Lubomyśl 31
NIP 9282012213
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
13 PRACOWNIA MAJKA
Urszula Myślicka
Lubomyśl 9
NIP 9282022619
Produkcja wyrobów z papieru i tektury
14 RAFPOL Rafał Perucki
Lubomyśl 46
NIP 9282086737
Wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych
15 AUTO IGI Robert Jurec
Lubomyśl 24A
NIP 9281996934
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
16 ZAKŁAD DEKARSKO-CIESIELKO-BUDOWLANY Robert Urszulak
Lubomyśl 6a
NIP 9281658048
Specjalistyczne roboty budowlane
17 DOMBUD Tomasz Jurec
Lubomyśl 55
NIP 9281833913
Wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych
18 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Jan Jakubowski
Lubomyśl 3
NIP 9282096351
Specjalistyczne roboty budowlane
19 JAJBUD Mariusz Jarmolonek Usługi Ogólnobudowalne
Lubomyśl 34
NIP 9281546013
Wykonywanie robót budowlanych i wykończeniowych
20 GRONEK Bartosz Gronkowski Usługi Ziemne i Ogólnobudowlane
Lubomyśl 6B
NIP 9282094955
Przygotowanie terenu pod budowę
21 WAL -BUD Waldemar Zofiński
Lubomyśl 26
NIP 9282058899
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
22 WASYL-TECH Dawid Wasilewski
Lubomyśl 63A
NIP 9282086772
Obróbka mechaniczna elementów metalowych