Nowe oświetlenie

Pod koniec czerwca 2023 r. zakończono budowę oświetlenia ulicznego od wjazdu do miejscowości (parking turystyczny), aż do zabudowań pod numerem 6. Dzięki temu ten 1.100 metrowy odcinek drogi zyska nowe oblicze. Do tej pory w tej części sołectwa nie było żadnego oświetlenia a to istniejące odbiegało od dotychczasowych standardów. Cała inwestycja zrealizowana przez gminę Żary, polegała na montażu 26 słupów oświetleniowych i nowoczesnych opraw LED (30W) i kosztowała 159.616 zł. Odrębnie w ramach inwestycji podłączono do gminnego systemu oświetlenie ulicy (7 lamp) znajdującej się przy wjeździe do miejscowości od strony Żar (po lewej stronie), gdzie blisko 15 lat temu mieszkańcy wykonali na swój własny koszt oświetlenie tej drogi. Cała inwestycja została podłączona do dieci spółki ENEA 24 listopada 2023r.