Fundacja z Lubomyśla będzie znakować pomniki przyrody

W czerwcu ubiegłego roku powstała w Lubomyślu Fundacja Natura Polska. Jej fundatorami są mieszkający w Lubomyślu właściciele firmy kamieniarskiej TEMPUS POLSKA. Celem działania Fundacji jest wspieranie obszarów lokalnych. Aktualnie Fundacja przygotowuje kilka projektów i stara się o środki pomocowe na ich realizację. W tak krótkim czasie działania udało się już zdobyć dofinansowanie na pierwszy projekt, który będzie polegał na profesjonalnym oznakowaniu pomników przyrody w gminach Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Trzebiel, Tuplice, Iłowa, Wymiarki i w naszej gminie Żary. Cały projekt będzie kosztował 75.900 zł. z czego aż 85 % (64.500 zł) sfinansowane będzie z Programu Operacyjnego RYBY. Dotację na ten cel przyznała Łużycka Lokalna Grupa Rybacka w Lubsku. Pozostałe środki pochodzą ze środków Fundacji. W ramach projektu każdy pomnik przyrody zostanie oznakowany jednakowymi tabliczkami metalowymi oraz tablicami z kamienia na których będzie umieszczona informacja o nazwie i walorach pomnika. Ponadto zostaną zamontowane wokół każdego obiektu cztery słupki graniczne stanowiące zabezpieczenie pomnika.

Fundacja Natura Polska zamierza również ubiegać się w tym roku o środki unijne w ramach małych projektów Grupy Łużyckiej na promocję pomników przyrody w gminach Brody, Gubin, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel i Tuplice. Jeśli projekt dostanie dotację to w przyszłym roku powstanie pakiet materiałów o pomnikach przyrody obejmujący stronę internetową, folder turystyczny i gadżety promocyjne. Ponadto zostaną zamontowane tablice turystyczne o pomnikach przyrody w każdej gminie.