Co z tym transformatorem?

Transformator energetyczny znajdujący się w pobliżu dawnych obieketów PGR jest coraz w gorszym stanie. Sołtys Lubomyśla już dwukrotnie zwracała się w tej sprawie do spółki Enea, jednak energetycy milczą. Tymczasem murowany obiekt nadal straszy, gdyż jego elewacja po prostu się sypie. Będziemy musieli zastanowić się w jaki sposób wpłynąć na decyzję ENEA, aby w końcu ktoś podjął decyzję o remoncie obiektu.