Transgraniczna promocja Lubomyśla

Transgraniczna promocja Lubomyśla


W dniach 10.03.2012 – 10.10.2012 został zrealizowany projekt mający na celu transgraniczną promoję turystyczną Lubomyśla. Partnerem w projekcie była gmina Gablenz z Saksonii w Niemczech. Dzięki wspólnemu projektowaniu i realizacji projektu umocniły się nasze kontakty ze stroną niemiecką a Lubomyśl zyskał na znaczeniu.

W ramach projektu powstały:

- mapa turystyczna Lubomyśla
- strona internetowa www.lubomysl.pl
- tablice z planem miejscowości pokazujące lokalne atrakcje turystyczne 3 sztuki
- tabliczki z numerami domów 120 sztuk
- słupki z oznakowaniem kierunkowym wskazującymi dojazd/dojście do poszczególnych domów i lokalnych atrakcji turystycznych 10 sztuk
- stojaki rowerowe 3 sztuki
- skwery zielone (miejsca spotkań mieszkańców) 3 sztuki
- materiały promocyjne (długopisy, koszulki, kubki, smycze, pendrive)

Ponadto zorganizowano wspólne spotkanie mieszkańców Lubomyśla z mieszkańcami gminy Gablenz podsumowujące projekt, które odbyło się 26 sierpnia 2012 roku w Lubomyślu na placu sportowym. Przedstawiono na nim efekty zrealizowanego projektu a uczestnicy spotkania nawiązali wiele ciekawych kontaktów.

Informacja o projekcie zamieszczona była w mediach (Gazeta Lubuska, Gazeta Regionalna i Radio Złote Przeboje).