Rajd rowerowy

W sobotę 2 maja zorganizowany został przez nasze Sołectwo rajd rowerowy. Jego uczestnicy zebrali się na parkingu turystycznym po czym wyruszyli w jego trasę. Wiodła ona przez Złotnik, Bieniów (z wizytą w Izbie Dziedzictwa Kulturowego), Biedrzychowice (przejście Ścieżką Szyszyny i zwiedzanie zagrody Państwa Motyl), Surową i z powrotem do Lubomyśla.

Na zakończenie rajdu zorganizowano ognisko z pieczoną kiełbaską. Uczestnicy rajdu podkreślali, że była to ciekawa inicjatywa i chętnie wezmą udział w kolejnych podobnych przedsięwzięciach.