Mamy sprzęt na boisku!

Fundacja Natura Polska z Lubomyśla zakończyła realizację projektu pn. „Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 139 w Lubomyślu” w ramach którego zakupiono sprzęt sportowy i niezbędne wyposażenie placu sportowego (bramki piłkarskie z siatkami, wózek do kredowania linii, ławki szatniowe, piłki, krzesła, stolik konferencyjny, chorągiewki dla sędziego liniowego, słupki boiskowe, torby i siatki na piłki, pachołki, regał magazynowy i torbę medyczną). Dotację na ten cel otrzymano ze środków Unii Europejskiej w kwocie 20.800 zł. Pozostałą kwotę 5.200 zł. przekazała Fundacja Natura Polska. Urząd Gminy w Żarach udostępnił natomiast teren do realizacji projektu.