Atrakcje

Historia

Lubomyśl zaliczany jest do najstarszych osad łużyckich na Ziemi Żarskiej. W swej bogatej historii wiele razy zmieniał swoją nazwę. Niemiecka brzmiała: Waltersdorf, łużycka Wałtarjejce, polska Walterowie oraz Lubomyśl. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1381r. Pojawia się ona w wykazie nazwisk z lądowego rejestru pod panowaniem Bibersteinów. Waltersdorf zamieszkiwało wówczas 18 osób. 6 stycznia 1480r. Johan von Biberstein oddał w zastaw Waltersdorf pod panowanie Sorau (Żary), Beeskau i Storkow (dzisiaj wschodnie Niemcy w regionie Sprewy). 3 czerwca 1490r. miasta Sorau (Żary), Beeskau i Storkow sprzedały otrzymane wcześniej pod zastaw wioski (w tym Waltersdorf) we władanie dla książąt saksońskich. W XIX w. Waltersdorf należał do parafii Sorau. Należy przypuszczać, że w Waltersdorf w 1933r. znajdował się oddział szkoły ewangelickiej z Reinswalde, o czym świadczyć mogą archiwalne wiadomości dotyczące własności tej szkoły na terenie Waltersdorf z 1933r. znalezione na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. W 1939r. Waltersdorf zamieszkiwało 399 osób. Od 1946r. w miejscowości zamieszkali Polacy – przesiedleni m.in. ze wschodu i centralnej Polski. Zabytkami na terenie miejscowości są: przycmentarna kaplica z XIX wieku, budynki poniemieckiego kompleksu rolniczego oraz zabytkowy murek z kamienia w okolicy dzisiejszego parku.

Położenie

Lubomyśl położony jest na terenie gminy Żary tuż obok 40 tys. miasta Żary. W pobliżu przebiega droga krajowa Żary-Zielona Góra. Mieszka tu prawie 500 osób. Sołectwo zabudowane jest głównie budynkami jednorodzinnymi (powstaje wiele nowych domów). W Lubomyślu znajduje się także kościół, cmentarz, boisko sportowe, sklep, świetlica i firmy usługowe. Na terenie Lubomyśla występują liczne drzewa – tworzące park o pow. 0,81ha.Wokół sołectwa występują ziemie klasy V, okoliczni rolnicy uprawiają głównie zboża i ziemniaki. Bardzo dobre położenie miejscowości spowodowało jej atrakcyjność. Rozwinęło się tutaj indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Nieopodal miejscowości powstaje też gminna strefa gospodarcza. Mieszkańcy Lubomyśla są aktywni. Odbywają się tutaj liczne imprezy promocyjne. W 2012 roku zrealizowano projekt rewitalizacji miejscowości (modernizacja boiska sportowego i parku). Okoliczne lasy zachęcają do zbierania grzybów a także wycieczek pieszych i rowerowych. Miejscowość posiada tereny pod budownictwo mieszkaniowe.

Warto zobaczyć


kościół Kościół z XIX w. p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej należący do parafii Złotnik. Położony w bardzo urokliwym miejscu. Obok znajduje się cmentarz. Msze św. odbywają się tutaj w każdą niedzielę o g.9.30.

kościół Parking turystyczny - miejsce odpoczynku wśród zieleni dla turystów pieszych i rowerowych znajdujące się przy wjeździe do Lubomyśla od strony Żar. Wykonano tu także ścieżkę edukacyjną o tematyce leśnej

park Park - Wspaniała atmosfera zieleni tworzy niepowtarzalny klimat. Znajdziemy tu okazy takich drzew jak - dąb, klon, grab, wiąz i akacja. Odbywają się tutaj cykliczne imprezy promocyjne. Znajduje się tu Plac Zabaw i wiele urządzeń rekreacyjnych.

boisko Boisko - miejsce spotkań i rekreacji na którym swoje mecze rozgrywa miejscowy klub piłkarski Huragan Lubomyśl.